Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Ngơn
10:10 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Ngơn; Năm sinh: 1902 (Đã mất); Quê quán: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc
15:16 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc; Năm sinh: 1922; Quê quán: xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Luyên
15:02 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Luyên; Năm sinh: 1923 (Đã mất); Quê quán: xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc
14:58 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc; Năm sinh: 1908 (Đã mất); Quê quán: xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liên
14:54 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liên; Năm sinh: 1912 (Đã mất); Quê quán: xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liêm
14:49 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liêm; Năm sinh: 1908 (Đã mất); Quê quán: xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lễ
14:48 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lễ; Năm sinh: 1900 (Đã mất); Quê quán: xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Lễ
14:46 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Lễ; Năm sinh: 1914 (Đã mất); Quê quán: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Lan
14:43 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Lan; Năm sinh: 1916 (Đã mất); Quê quán: xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kiên
14:41 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kiên; Năm sinh: 1921 (Đã mất); Quê quán: xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
<<...34567...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.