Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Tư tưởng quân sự

Lịch sử tư tưởng quân sự
11:37 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Tư tưởng quân sự là hệ thống các quan điểm về quân sự và các vấn đề có liên quan đến quân sự của cá nhân, giai cấp hoặc tổ chức nhất định. Nội dung thường đề cập những vấn đề như chiến tranh, quan hệ chiến tranh và chính trị, chiến tranh và hòa bình, phương thức tiến hành chiến tranh, xây dựng lực lượng vũ trang, khoa học nghệ thuật quân sự...
Tư tưởng quân sự trong xã hội chiếm hữu nô lệ
11:36 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Chế độ chiếm hữu nô lệ (khoảng từ thiên niên kỷ IV trước công nguyên đến thế kỷ V sau công nguyên) là chế độ có giai cấp đầu tiên trong xã hội loài người, thành phần xã hội chính của chế độ đó là các chủ nô và nô lệ. Đó là những giai cấp đối kháng trong xã hội, ngoài ra còn có các tầng lớp lao động tự do như: nông dân, thợ thủ công và các tầng lớp khác.
Tư tưởng quân sự thời phong kiến (khoảng cuối thế kỷ V đến giữa thế kỷ XVII)
11:34 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cơ sở kinh tế - xã hội trong chế độ phong kiến là chế độ sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến. Các tầng lớp trong xã hội phong kiến như vua chúa, công hầu, lãnh chúa... sống dựa vào sự bóc lột nông dân, thợ thủ công.
Tư tưởng quân sự trong thời đại tư bản chủ nghĩa
11:32 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cơ sở kinh tế - xã hội trong chế độ tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở tư hữu tất cả tư liệu sản xuất của giai cấp tư sản. Do vậy, giai cấp tư sản là giai cấp thống trị xã hội cả về mặt kinh tế, chính trị. Giai cấp vô sản là giai cấp bị tước đoạt tư liệu sản xuất và buộc phải bán sức lao động của mình cho bọn tư bản và bị bóc lột thậm tệ.
Tư tưởng quân sự Mác - Lênin
11:30 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - C. Mác và Ph. Ăngghen là những người đã đặt nền móng cho học thuyết của giai cấp vô sản về chiến tranh và quân đội. Hai ông đã giải thích thực sự khoa học bản chất của chiến tranh và quân đội trên cơ sở những quy luật phát triển xã hội mà các ông đã phát hiện ra. Hai ông đã xác định bản chất giai cấp của chiến tranh, bản chất giai cấp của quân đội xuất phát từ điều kiện cụ thể của đời sống xã hội, từ cơ cấu kinh tế và chính trị của xã hội.
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng quân sự Việt Nam
11:01 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Là một nước nhỏ trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm luôn phải đấu tranh với các thế lực hơn đến xâm lược, Việt Nam đã sớm hình thành truyền thống quân sự của mình. Đó là truyền thống của một nước nhỏ luôn đánh thắng những kẻ thù, là truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước, là truyền thống quy tụ và tập hợp sức mạnh của cả dân tộc, sử dụng sức mạnh đó để chiến thắng kẻ thù.
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
08:58 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng trong tư tưởng cách mạng của Người. Tư tưởng đó được hình thành phát triển trong quá trình giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đường lối cách mạng và phương pháp cách mạng, xuất phát từ đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng.
<<1>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.