Quản lý - chỉ đạo

Binh chủng Thông tin liên lạc coi trọng thực hiện công tác kỹ thuật
14:51 | 20/02/2013
(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác kỹ thuật là đặc biệt quan trọng đối với Binh chủng, nhất là từ khi triển khai Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, công tác kỹ thuật của Binh chủng đã có sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc và là một trong những đơn vị đi đầu về đổi mới, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật của toàn quân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải quan tâm rèn binh, chỉnh cán
09:48 | 01/02/2013
(Bqp.vn) - “Quân đội phải cập nhật tốt tình hình, dự báo đúng đối tác, đối tượng, hiểu rõ những mối liên hệ có liên quan đến Việt Nam, đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi nắm rõ, hiểu sâu sẽ giúp chúng ta đề ra đối sách chủ động và kịp thời, không bị bất ngờ. Thời bình nhưng phải quan tâm rèn binh, chỉnh cán cho tốt, sẵn sàng quyết chiến và quyết thắng”
Quân đội thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng trong tình hình mới
16:58 | 23/01/2013
(Bqp.vn) - Quân ủy Trung ương vừa ban hành Chỉ thị số 572-CT/QUTW “Về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này là một bảo đảm quan trọng để quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
21:12 | 19/01/2013
(Bqp.vn) - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đòi hỏi phải có nguồn nhân lực trình độ cao mới đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hậu cần năm 2013
09:31 | 10/01/2013
(Bqp.vn) - Vừa qua, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 623-NQ/QUTW về Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết, các đơn vị cần bám sát phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội đất nước, chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đã xác định.
Triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTƯ: Nắm vững nội dung, triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
23:52 | 07/01/2013
(Bqp.vn) - Sau 8 lần bổ sung, điều chỉnh, tại Hội nghị QUTƯ diễn ra từ 13-16/12/2012, QUTƯ đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.
Xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
10:24 | 07/01/2013
(Bqp.vn) - Đại tướng Phùng Quang Thanh trả lời phỏng vấn Báo QĐND về những chủ trương, biện pháp hoàn thành tốt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013 của Quân ủy Trung ương.
Toàn quân nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013
12:21 | 06/01/2013
(Bqp.vn) - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP năm 2013, các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm vững tình hình nhiệm vụ; quán triệt kỹ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết & chỉ thị các cấp.
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kỹ thuật trong tình hình mới
11:04 | 03/01/2013
(Bqp.vn) - Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngày 29/11/2007, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về CTKT. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của CTKT đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V
10:11 | 19/12/2012
(Bqp.vn) - Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.