Hội đồng Nâng ngạch sĩ quan Bộ Quốc phòng thông qua dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan

(Bqp.vn) - Sáng 1/12/2015, Hội đồng Nâng ngạch sĩ quan Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong QĐND Việt Nam. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Nâng ngạch sĩ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Loading the player ...

Tăng cường lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Kiên định quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp Đại sứ và Đoàn đại biểu Ủy ban Gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng Trung Quốc

(Bqp.vn) - Ngày 1/12/2015, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về Gìn giữ hòa bình (GGHB) Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng (Hong Xiao Yong) cùng Đoàn đại biểu Ủy ban GGHB Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thiếu tướng Lý Thiên Thiên dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.