Đỉnh cao của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc

(Bqp.vn) - Cách đây 41 năm (30/4/1975 - 30/4/2016), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Loading the player ...

Tự hào và trách nhiệm với truyền thống, ngành Quân y quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(Bqp.vn) - 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, cùng sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, cứu chữa thương binh, bệnh binh và tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.