Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt với nước bạn Lào anh em

(Bqp.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Xay-nhạ-lạt, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, chiều 23/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, sau lễ đón chính thức, Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Xay-nhạ-lạt.

Loading the player ...

Trọng tâm phát triển khoa học - công nghệ trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Việt Nam (18/5), phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng) về trọng tâm phát triển KH-CN trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt với nước bạn Lào anh em

(Bqp.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Xay-nhạ-lạt, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, chiều 23/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, sau lễ đón chính thức, Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Xay-nhạ-lạt.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.