Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan thăm Việt Nam

(Bqp.vn) - Nhận lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Đại tướng U-rạ-pông Sạ-ngà-nết (Worapong Sanganetra), Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan sang thăm chính thức nước ta (từ 19 đến 21/04/2015), nhân dịp nhậm chức và chào ra mắt lãnh đạo QĐND Việt Nam theo thông lệ trong ASEAN.

Loading the player ...

Trung tướng Bế Xuân Trường tiếp Đoàn Học viện Quốc phòng Pa-ki-xtan

(Bqp.vn) - Chiều 20/4/2015, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp Đoàn Học viện Quốc phòng Pa-ki-xtan do Chuẩn Đô đốc Shihid Sohail Rao, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Pa-ki-xtan dẫn đầu, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại thắng mùa Xuân 1975 - Thành quả vĩ đại về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Cách đây 40 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có được thắng lợi vĩ đại ấy, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của con người và văn hóa Việt Nam.