Đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”

(Bqp.vn) - Sáng 22/5/2015, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2010-2015. Đại tướng Phùng Quang Thanh dự và chỉ đạo hội nghị.

Loading the player ...

Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

(Bqp.vn) - Xây dựng quân đội về chính trị là vấn đề sống còn của quân đội cách mạng; là một nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sức mạnh của quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, yếu tố chính trị tinh thần có ý nghĩa quyết định nhất. V.I. Lê-nin đã nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.