Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định sự trưởng thành vững chắc của BTTM QĐND Việt Nam

(Bqp.vn) - Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự trưởng thành vững chắc của BTTM bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng và quyết định nhất là sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Loading the player ...

Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(Bqp.vn) - Cùng với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng (BQP) đã thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4 (khóa XI) về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết đã tạo ra chuyển biến tích cực, góp phần xây dụng Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt và xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Lào tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam

(Bqp.vn) - Sáng 27/8/2018 tại Thủ đô Viêng-chăn, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tiếp thân mật Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TW Đảng, Tổng TMT QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.