Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam

(Bqp.vn) - Chiều 27/7, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng TMT QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Hul Phany, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Loading the player ...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Công tác tư tưởng - văn hóa (TT-VH) trong quân đội là một bộ phận công tác TT-VH của Đảng, một nội dung cơ bản giữ vị trí hàng đầu của công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp, có vai trò quan trọng trong việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam. Sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chính trị, tinh thần, sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng là đặc biệt quan trọng.

Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam

(Bqp.vn) - Chiều 27/7, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng TMT QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Hul Phany, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Điều đó phản ánh mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam.