Hội nghị Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng phiên cuối năm 2014

(Bqp.vn) - Chiều 19/12/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2014 nhằm quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2015 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Loading the player ...

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, QĐND Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô và Đoàn Chuyên viên Bộ Quốc phòng Lào

(Bqp.vn) - Chiều 18/12/2014, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Trung tướng Thạch Hương Nguyên, Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô, Trưởng đoàn Biên phòng Quân khu Thành Đô, Quân Giải phóng nhân Trung Quốc nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, QĐND Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.