Thượng tướng Ngô Xuân Lịch dự Lễ giao, nhận quân đợt 1 năm 2015 tại huyện Đan Phượng

(Bqp.vn) - Sáng 6/3/2015, cùng với nhiều địa phương, huyện Đan Phượng (Thành phố Hà Nội) đã tổ chức Lễ giao, nhận quân đợt 1 năm 2015. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới dự, động viên và tặng hoa chiến sỹ mới.

Loading the player ...

Thượng tướng Trương Quang Khánh tiếp Đại sứ Hà Lan

(Bqp.vn) - Chiều 5/3/2015, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam Ni-en-ke Trút-tơ (Nienke Trooster) đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.